Sikker handel

Dør & Vindu Østfold AS 
Tomteveien 51                
1618  FREDRIKSTAD      
Org nr 991 760 598         
Dør & Vindu Oslo AS
Baker Østbys vei 1  
1351 RUD
Org nr 991 762 949
Dør & Vindu Moss AS
Årvollskogen 33B
1529 MOSS
Org nr 896 901 052
Dør & Vindu Halden AS
Garvergata 6
1772 Halden
Org nr 912 115 542
 
Dør & Vindu Drammen AS
Ing. Rybergsgt 44
3024 DRAMMEN
Org nr 914 571 278 

  

  

Behandling av personopplysninger i Dør & Vindu Gruppen AS (GDPR)

 

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss som kunde vil Dør & Vindu Gruppen AS, med heleide
datterselskaper, Dør & Vindu Østfold AS, Dør & Vindu Oslo AS, Dør & Vindu Moss AS, Dør & Vindu Halden AS,
Dør & Vindu Drammen AS, Lurs Dörr AB, Finestra AS,  behandle personopplysninger om deg.
Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi
gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Dør & Vindu Gruppen AS ved

Manne Tangen. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

 

Adresse: Dikeveien 20, 1661 ROLVSØY

E-post: manne@dorogvindu:no

Telefon: 99 53 81 10

Organisasjonsnr.: 989 083 120 

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte

manne@dorogvindu.no  telefon 99 53 81 10.

 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi

kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 

1.1  Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen

skjer på grunnlag av avtale med deg.

      

1.2  Besvare henvendelser som kommer inn til oss i forbindelse med salg av våre produkter samt kjøp av

råvarer, teknisk utsyr, tjenester etc. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger

som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en

interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du

lurer på.

 

1.3  Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av

personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

 

2.Utlevering av personopplysninger til andre

 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik

utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger

oss å gi ut informasjonen.

 

Dør & Vindu Gruppen AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle

personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten

i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

• VISMA MAMUT AS
• PROLINE AS
• HOKAS KREDITTADMINISTRASJON

• RESULTAT REGNSKAP
• RE-VISJON AS 
• AXACTOR KREDITTADMINISTRASJON OG INKASSO

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

3.Lagringstid

 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble

samlet inn for.

          

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis

du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når

avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

4.Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har

videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til

dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: 

www.datatilsynet.no.  

 

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til vårt kontor på epostadresse oppgitt over. Vi vil svare

på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine

rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til

deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den

enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på oppgitt epostadresse.

 

5.Klager

 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller

at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

6.Endringer

 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av

personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine

kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon

alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

s