53384767-house-loud-noise-protection-1920x1280

Hva er støy og hvorfor bør du vurdere produkter med lydreduserende egenskaper?

Støy er først og fremst en uønsket og irriterende lyd.
Fleste av oss kjenner til frustrasjon over høy lyd fra naboen eller tenåringens sene kvelder, og slik støy kan fort gå oss på nervene.
Stillhet er et undervurdert luksusgode, og heldigvis finnes det tiltak man kan gjøre.

Lyd er et komplekst tema, men for å forklare dette på en enkel måte har vi satt opp en liste med hvor mye dB-reduksjonen har å si i de forskjellige variantene som leveres i Dør & Vindus-bransjen.

17-23 dB-reduksjon: Samtale med lavt nivå høres og kan forstås utenfor døren.
Typiske produkter: Lette innerdører.

23-27 dB-reduksjon: Samtale med normalt nivå høres og kan forstås utenfor døren.
Typiske produkter: Kompakte innerdører uten dempelist i karmen. De enkleste variantene av ytterdører.

23-27 dB-reduksjon: Samtale med normalt nivå høres og kan forstås utenfor døren.
Typiske produkter: De enkleste variantene av ytterdører.

27-33 dB-reduksjon: Samtale med normalt nivå høres svakt, men kan høres utenfor rommet.
Typiske produkter: Kompakte innerdører med dempelist i karmen. Vinduer med 2-lags energiglass. De fleste kvalitetsytterdører.

33-37 dB-reduksjon: Samtale med normalt nivå kan ikke forstås utenfor rommet, men ved forhøyd nivå kan samtalen høres svakt.
Typiske produkter: Vinduer med 3-lags glass, klassifiserte lyddører, leilighetsdører.

37-43 dB-reduksjon: Samtale kan ikke høres, men høye rop og skrik høres svakt.
Typiske produkter: 2-lags vinduer med lydglass, 3-lags vinduer m/ laminert én side, gode klassifiserte lyddører.

43+ dB-reduksjon: Samtale kan ikke høres, høye rop og skrik høres ikke.
Typiske produkter: De beste klassifiserte lyddørene, 3-lags vinduer med lydglass.

Her er noen gode råd for å redusere støy gjennom dører og vinduer:

Støy gjennom vindu.

For å redusere støy gjennom vindu, kan man installere lydisolerende vindu. Den enkleste måten er å velge 3-lags glass, når man først skal bytte vinduer. Det er også mulig å bestilles vinduer med lydreduserende glass for ekstra lyddemping.

Støy gjennom innerdører.

Det aller første man bør gjøre for å få en bedre komfort hjemme er å velge innerdørkarmer med dempelist. En slik liten sak reduserer både slag, lyd og trekk.

Når det kommer til dørbladene så deles disse ofte inn i 3 forskjellige kvaliteter. Formpresset, kompakt og massiv.

Formpresset blir ofte kalt for lettdør og er en utprøvd modell. Dette er rimelige dører som har en Honeycomb-kjerne og som gjør den veldig lett og stabil, men også dårlig lydisolert og med enkel kvalitet.
Se våre formpressete dører her.

Neste variant, kompakt, har mange av de samme designuttrykkene som formpresset, men de har en helt annen kjerne. Kompaktdører har en vesentlig bedre lydreduksjon da disse produseres med en rørsponkjerne. Dette gjør døren tung, og gir en følelse av god kvalitet. Dette er også dører som ikke koster særlig mer enn formpresset dører, men som likevel gir en helt annen følelse.
Se våre kompakt dører her.

Massivdører er siste varianten. Dette er dører som bygges på massivt ramtre og er tradisjonsrike dører. Dette er meget stabile dører med kvalitet til minste detalj og ikke minst har de gode lydegenskaper.
Se våre massive dører her.

Støy gjennom ytterdøren.

For leiligheter så er døren en av de viktigste punktene å lydisolere, da det ofte kommer mye støy fra trappegangen. Her kan man velge klassifiserte dører i 35dB eller 40dB reduksjon. Som du kan se fra oversikten høyere opp så er det betydelig forskjell mellom 35dB og 40dB reduksjon.
Se våre klassifiserte dører her.

For eneboliger er det mest normalt å gå etter design, og ikke etter lydisolasjon. Vanlige ytterdører har mye isolasjon i seg, men som ikke lydisolerer særlig godt. Men ved å velge en kvalitetsytterdør så får man automatisk et tykkere dørblad og med 3-lags glass. Dette alene øker dB-reduksjonen merkbart kontra de enkleste variantene og dermed øker også komforten inne. Det finnes også Klima-dører som er klassifiserte ytterdører med veldig gode lydegenskaper. Ytterdører med større glassfelt og som leveres med 3-lags glass, vil få merkbart bedre lydreduksjon ved å velge én siden med laminert glass.
Se våre ytterdører her.

*Vindustypens U-verdi og dB-reduksjon beregnes på referansevinduet 1230×1480 mm med toppsving-funksjon.
Større vinduer har bedre verdier enn referansevinduet og mindre vinduer har dårligere verdier.