Dør & Vindu Østfold AS
Tomteveien 51
1618 FREDRIKSTAD
Org nr 991 760 598


Dør & Vindu Drammen AS
Ing. Rybergsgt 44
3024 DRAMMEN
Org nr 914 571 278

Dør & Vindu Oslo AS
Baker Østbys vei 1
1351 RUD
Org nr 991 762 949


Dør & Vindu Halden AS
Garvergata 6
1772 Halden
Org nr 912 115 542

Dør & Vindu Moss AS
Årvollskogen 33B
1529 MOSS
Org nr 896 901 052


Dør & Vindu Sarpsborg AS
Lilletuneveien 3
1711 Sarpsborg
Org nr 922 147 787

 

Dør & Vindu Sandefjord AS
Gneisveien 11
3221 Sandefjord
Org nr 927 142 023

 

Behandling av personopplysninger i Dør & Vindu Gruppen AS (GDPR)Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss som kunde vil Dør & Vindu Gruppen AS, med heleide datterselskaper, Dør & Vindu Østfold AS, Dør & Vindu Oslo AS, Dør & Vindu Moss AS, Dør & Vindu Halden AS, Dør & Vindu Drammen AS, Dør & Vindu Sarpsborg, Dør & Vindu Sandefjord AS, Lurs Dörr AB, Finestra AS, behandle personopplysninger om deg.
Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi
gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Dør & Vindu Gruppen AS ved
Manne Tangen.
Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:


Adresse: Dikeveien 20, 1661 ROLVSØY
E-post: manne@dorogvindu.no
Telefon: 99 53 81 10
Organisasjonsnr.: 989 083 120


For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte
manne@dorogvindu.no eller telefon 99 53 81 10.


1.Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
1.1 Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.


1.2 Besvare henvendelser som kommer inn til oss i forbindelse med salg av våre produkter samt kjøp av råvarer, teknisk utsyr, tjenester etc. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining.
Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.


1.3 Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser.
Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.


2.Utlevering av personopplysninger til andre


Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.
Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Dør & Vindu Gruppen AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
• VISMA MAMUT AS
• PROLINE AS
• HOKAS KREDITTADMINISTRASJON
• RESULTAT REGNSKAP
• RE-VISJON AS
• AXACTOR KREDITTADMINISTRASJON OG INKASSO
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.


3.Lagringstid


Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.
Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.


4.Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg


Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.
Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:
http://www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til vårt kontor på epostadresse oppgitt over. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på oppgitt epostadresse.


5.Klager


Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


6.Endringer


Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.
Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Forholdet til åpenhetsloven


 

Dør & Vindu Gruppen AS, med datterselskap, gjennomfører en årlig kartlegging knyttet til leveranser av varer og tjenester i forhold til åpenhetslovens bestemmelser.

Det gjennomføres en risikoanalyse med kartlegging av leverandører og det foretas en vurdering av om det eventuelt skal innhentes egenerklæring fra disse. Ved risiko for brudd på bestemmelsene skal vi henhold til våre rutiner gjennomføre oppfølging.

Så langt har det, i vår kartlegging, ikke blitt avdekket risiko for brudd på bestemmelsene i åpenhetsloven.

Klikk her for å lese våre rutiner for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven.